Yritysten, yrittäjien ja maatalousyrittäjien työterveyshuoltona toimii Uudenmaan Työterveys Oy, löydät heidät osoitteesta https://uudenmaantyoterveys.fi

RISKIEN ARVIOINTI TYÖPAIKOILLA

RISKIEN ARVIOINTI TYÖPAIKOILLA

Työpaikakoilla tehtävän riskien arvioinnin tavoitteena on varmistaa turvallinen, terveellinen ja sujuva työnteko. Riskien arviointiprosessissa tunnistetaan ei-toivottuja asioita, joista aiheutuu haittaa henkilöstön turvallisuudelle tai terveydelle. Arvioinnissa priorisoidaan ei-toivottuja asioita ja kohdistetaan korjaavia toimenpiteitä, jotta kaikkien työskentelyn turvallisuus voidaan varmistaa.

Riskien arvioinnin prosessin tulee olla osana työpaikan muita työpaikan toimintatapoja (esim. perehdytys, turvallisuushavaintojen tekeminen). Riskien arvioinnissa on hyvä tunnistaa myös heikkoja signaaleja epäkohdista, esim. sujumattomat työkäytännöt. Riskien arviointi päivitetään työpaikalla säännöllisesti ja tilanteiden muuttuessa. Riskien arvioinnissa tulee normaalitoiminnan lisäksi huomioida erilaiset hätä- ja poikkeustilanteet. (Työterveyslaitos).

fiSuomi