Yritysten, yrittäjien ja maatalousyrittäjien työterveyshuoltona toimii Uudenmaan Työterveys Oy, löydät heidät osoitteesta https://uudenmaantyoterveys.fi

Vastuullinen työkyvyn tuki – TYÖOTE

Vastuullinen työkyvyn tuki – TYÖOTE

TYÖOTE-toimintamallin tavoitteena on parantaa ja tehostaa työterveyshuollon ja julkisen terveydenhuollon yhteistyötä. Keski-Uudenmaan Työterveys Oy on mukana toiminnassa, jonka tavoitteena on saada työkyvyn arviointia ja työhön paluuta nopeutettua verrattuna aiempaan.

TYÖOTE-toimintamallissa erikoissairaanhoidosta kirjoitetaan tietyissä diagnooseissa vain lyhyt sairauspoissaolo. Potilaasta tehdään lähete erikoissairaanhoidosta työterveyshuoltoon työhön paluun ajankohdan ja tukitoimien suunnittelemiseksi. Tavoitteena on aloittaa varhain aktiiviset tukitoimet työkyvyn ylläpitämiseksi ja pysyvän työkyvyttömyyden ehkäisemiseksi.

Työkyvyn seuranta on aikaisempaa systemaattisempaa ja työntekijälle suunnitellaan tarvittavat tukitoimet sekä työhön paluun suunnitelma yksilöllisesti. Toimintamallista hyötyvät sekä työnantaja että työntekijä sairauspoissaolopäivien vähentyessä.

TYÖOTE-toimintamallissa työterveysyhteistyö tiivistyy työnantajan kanssa ja se on KELA I-korvattavaa toimintaa. TYÖOTE-toimintamallia kehitetään laajassa yhteistyössä eri toimijoiden välillä ja tuloksia mitataan hankkeessa tehtävillä̈ auditoinneilla.

Lisätietoa Työterveyslaitoksen sivuilta https://www.ttl.fi/tutkimus/hankkeet/vastuullinen-tyokyvyn-tuki-tyoote

fiSuomi