Yritysten, yrittäjien ja maatalousyrittäjien työterveyshuoltona toimii Uudenmaan Työterveys Oy, löydät heidät osoitteesta https://uudenmaantyoterveys.fi

Työterveyshuollosta voi saada todistuksen tartuntatautipäivärahan hakemista varten

Väliaikaisen sairasvakuutuslain muutoksen myötä (voimassa 30.6.2022 saakka) koronavirustartunnan saanut voi hakea tartuntatautipäivärahaa myös työterveyshuollosta lääkärin tai työterveyshoitajan kirjoittamalla todistuksella. Kela voi korvata todistuksen kirjoittamisesta aiheutuneet työterveyshuollon kustannukset työnantajalle osana ehkäisevää työterveyshuoltoa (korvausluokka I). Muuttuneen korvauskäytännön myötä työnantaja voi antaa työntekijöilleen mahdollisuuden pyytää todistus tartuntatautipäivärahaa varten työterveyshuollosta, vaikka sopimus on lakisääteinen eikä se muuten kata sairaanhoitopalveluja. Korvaamisen edellytyksenä on, että työnantaja on maksanut työterveyshuollon kustannukset.  Tämä poikkeusmenettely koskee myös yrittäjiä. Todistuksen voi saada myös terveyskeskuksesta; ohjeet voi tarkistaa kunnan/kaupungin tai oman asuinpaikkakunnan terveysaseman

internet-sivuilta.

 Todistuksen myöntämisen edellytykset ja käytännöt

 • Koronavirustartunta on todettu luotettavasti eli laboratoriossa varmennetulla PCR-testillä tai antigeenitestillä. Kotitestit eivät oikeuta tartuntatautipäivärahan saamiseen
 • Sinun tulee olla pois työstä tartunnan leviämisriskin takia ja tarvitset todistuksen
  • Todistusta ei ole tarvetta kirjoittaa, jos ansionmenetystä ei synny (olet lomalla, sairauslomalla, etätyössä, voit tehdä työsi yksin jne).
 • Ota yhteyttä työterveyshoitajaan ensisijaisesti POLKU-palvelun kautta Sähköinen asiointi – Uudenmaan Työterveys Oy (uudenmaantyoterveys.fi) , kun olet ensin tarkistanut, että omakannassa näkyy koronatestin positiivinen tulos.
 • Tartuntatautipäivärahaan oikeuttava poissaolotodistus kirjoitetaan oireiden alusta minimissään 5 vrk:deksi. Tartuntariskin vuoksi uuden todistuksen voi laatia 5 pv:n jälkeen oireiden perusteella ja jatkaa max. 10 päivää saakka
 • Mikäli tarvitset takautuvasti (1.1.2022 alkaen) todistusta sairastetusta koronasta, voit ottaa yhteyttä omaan terveyskeskukseen, aiempaan hoitopaikkaan tai työterveyshoitajaan asian hoitamiseksi

 Todistuksen toimittaminen ja tartuntatautipäivärahan hakeminen

 • Todistus voidaan asiakkaan luvalla toimittaa suoraan työnantajalle SUUNTA-palvelun kautta tartuntatautipäivärahan hakemista varten TAI
  • Todistus lähetetään työntekijälle POLKU-palvelun kautta ja työntekijä varmistaa hakeeko   

työnantaja päivärahan. Jos haet päivärahan itse, toimita todistus päivärahahakemuksen liitteenä Kelaan. Tällöin työstä poissaolo on palkaton. Tartuntatautipäiväraha korvaa ansiotulon menetyksen täysimääräisenä.

 • Jos todistus on kirjoitettu muualta kuin työterveyshuollosta, toimi työnantajan ohjeen mukaisesti.
 • Tartuntatautipäivärahaa voit hakea Kelasta kuuden kuukauden ajan tartunnasta. Hakemusprosessin voi käynnistää jo ilman todistusta

Lisätietoa:

Työterveyshuollosta voi saada todistuksen tartuntatautipäivärahan hakemista varten – Ajankohtaista työnantajille – kela.fi

STM tiedote lakimuutoksista: https://stm.fi/-/koronan-leviamisriskin-vuoksi-pois-toista-jaaville-oikeus-tartuntatautipaivarahaan-ilman-virallista-eristamismaaraysta

STM tiedote asetuksesta: https://stm.fi/-/valtioneuvosto-antoi-asetuksen-tartuntatautipaivarahahakemuksiin-liitettavista-todistuksista-

fiSuomi