Yritysten, yrittäjien ja maatalousyrittäjien työterveyshuoltona toimii Uudenmaan Työterveys Oy, löydät heidät osoitteesta https://uudenmaantyoterveys.fi

TYÖTERVEYSNEUVOTTELUN PALAUTEKYSELY ASIAKKAILLE KESKI-UUDENMAAN TYÖTERVEYDESSÄ

TYÖTERVEYSNEUVOTTELUN PALAUTEKYSELY ASIAKKAILLE KESKI-UUDENMAAN TYÖTERVEYDESSÄ

Kyselyyn vastanneiden roolit: esihenkilö, työntekijä, työhyvinvointikoordinaattori/ asiantuntija, tukihenkilö. Kysely oli avoinna 1.4-31.5.2023. Kyselyyn vastasi 66 osallistujaa.

Yhteenvetona huomioina ja kehityskohteina nousivat esille mm. seuraavat asiat:

  • Varhaisen tuen keskustelulla työpaikalla ennen neuvottelua on suuri merkitys.
  • Jokaisen työterveysneuvottelun alussa tulee käydä läpi neuvottelun tarkoitus ja tavoite.
  • Ratkaisun löytymiselle neuvottelun valmistelu ja ilmapiiri ovat merkityksellisiä.
  • Vastuiden sopiminen ja niiden kirjaaminen työterveysneuvottelun muistioon on tärkeää.
fiSuomi